• địa chỉ Road 14, Hoa Cam Industrial Park, Cam Le District, Danang City, Vietnam
  • email info@smart.vn

Hotline: 0901 140150

22 Quy luật: Cuộc sống công việc

02/06/2023

1. Luật lãnh đạo

Tốt hơn là trở thành người đầu tiên hơn là tốt hơn.

2. Luật Hạng mục

Nếu bạn không thể là người đầu tiên trong một danh mục, hãy thiết lập một danh mục mới mà bạn có thể là người đầu tiên.

3. Quy luật của Tâm trí

Tốt hơn là đứng đầu trong tâm trí hơn là đứng đầu trên thị trường

4. Luật Nhận thức

Tiếp thị không phải là cuộc chiến của các sản phẩm. Đó là một trận chiến của nhận thức.

5. Quy luật tập trung

Khái niệm mạnh mẽ nhất trong tiếp thị là sở hữu một từ trong tâm trí của khách hàng tiềm năng.

6. Luật độc quyền

Hai công ty không thể sở hữu cùng một từ trong tâm trí của khách hàng tiềm năng.

7. Luật Bậc thang

Chiến lược sử dụng tùy thuộc vào loại rung lắc mà bạn sử dụng trên cầu thang.

8. Quy luật đối ngẫu

Về lâu dài, mọi thị trường đều trở thành cuộc đua song mã.

9. Quy luật đối nghịch

Nếu bạn nhắm đến vị trí thứ hai, chiến lược của bạn được quyết định bởi người dẫn đầu.

10. Luật chia

Theo thời gian, một danh mục sẽ phân chia và trở thành hai hoặc nhiều danh mục.

11. Luật phối cảnh

Hiệu ứng tiếp thị diễn ra trong một khoảng thời gian dài.

12. Luật kéo dài dòng

Có một áp lực không thể cưỡng lại để mở rộng vốn chủ sở hữu của một thương hiệu.

13. Luật Hy sinh

Bạn phải từ bỏ một cái gì đó để có được một cái gì đó.

14. Luật thuộc tính

Đối với mỗi thuộc tính, có một thuộc tính hiệu quả, ngược lại.

15. Luật thẳng thắn

Khi bạn thừa nhận một điều tiêu cực, khách hàng tiềm năng sẽ cho bạn một điều tích cực.

16. Định luật về điểm kỳ dị

Trong mỗi tình huống, chỉ một động thái sẽ tạo ra kết quả đáng kể.

17. Quy luật không thể đoán trước

Bạn không thể dự đoán tương lai trừ khi bạn viết kế hoạch của đối thủ cạnh tranh.

18. Quy luật thành công

Thành công thường dẫn đến kiêu ngạo và kiêu ngạo dẫn đến thất bại.

19. Luật thất bại

Thất bại là điều được mong đợi và chấp nhận.

20. Luật cường điệu

Tình huống thường ngược lại với cách nó xuất hiện trên báo chí

21. Định luật gia tốc

Các chương trình thành công không được xây dựng trên sự phai nhạt. Chúng được xây dựng dựa trên xu hướng.

22. Luật Tài nguyên

Nếu không có đủ kinh phí, một ý tưởng sẽ không thành hiện thực.

Theo dõi trên Smart.vn

Ban văn hóa và huấn luyện Smart Holdings

1. Luật lãnh đạo

Tốt hơn là trở thành người đầu tiên hơn là tốt hơn.

2. Luật Hạng mục

Nếu bạn không thể là người đầu tiên trong một danh mục, hãy thiết lập một danh mục mới mà bạn có thể là người đầu tiên.

3. Quy luật của Tâm trí

Tốt hơn là đứng đầu trong tâm trí hơn là đứng đầu trên thị trường

4. Luật Nhận thức

Tiếp thị không phải là cuộc chiến của các sản phẩm. Đó là một trận chiến của nhận thức.

5. Quy luật tập trung

Khái niệm mạnh mẽ nhất trong tiếp thị là sở hữu một từ trong tâm trí của khách hàng tiềm năng.

6. Luật độc quyền

Hai công ty không thể sở hữu cùng một từ trong tâm trí của khách hàng tiềm năng.

7. Luật Bậc thang

Chiến lược sử dụng tùy thuộc vào loại rung lắc mà bạn sử dụng trên cầu thang.

8. Quy luật đối ngẫu

Về lâu dài, mọi thị trường đều trở thành cuộc đua song mã.

9. Quy luật đối nghịch

Nếu bạn nhắm đến vị trí thứ hai, chiến lược của bạn được quyết định bởi người dẫn đầu.

10. Luật chia

Theo thời gian, một danh mục sẽ phân chia và trở thành hai hoặc nhiều danh mục.

11. Luật phối cảnh

Hiệu ứng tiếp thị diễn ra trong một khoảng thời gian dài.

12. Luật kéo dài dòng

Có một áp lực không thể cưỡng lại để mở rộng vốn chủ sở hữu của một thương hiệu.

13. Luật Hy sinh

Bạn phải từ bỏ một cái gì đó để có được một cái gì đó.

14. Luật thuộc tính

Đối với mỗi thuộc tính, có một thuộc tính hiệu quả, ngược lại.

15. Luật thẳng thắn

Khi bạn thừa nhận một điều tiêu cực, khách hàng tiềm năng sẽ cho bạn một điều tích cực.

16. Định luật về điểm kỳ dị

Trong mỗi tình huống, chỉ một động thái sẽ tạo ra kết quả đáng kể.

17. Quy luật không thể đoán trước

Bạn không thể dự đoán tương lai trừ khi bạn viết kế hoạch của đối thủ cạnh tranh.

18. Quy luật thành công

Thành công thường dẫn đến kiêu ngạo và kiêu ngạo dẫn đến thất bại.

19. Luật thất bại

Thất bại là điều được mong đợi và chấp nhận.

20. Luật cường điệu

Tình huống thường ngược lại với cách nó xuất hiện trên báo chí

21. Định luật gia tốc

Các chương trình thành công không được xây dựng trên sự phai nhạt. Chúng được xây dựng dựa trên xu hướng.

22. Luật Tài nguyên

Nếu không có đủ kinh phí, một ý tưởng sẽ không thành hiện thực.

Theo dõi trên Smart.vn

Ban văn hóa và huấn luyện Smart Holdings

 

02/06/2023