• địa chỉ Road 14, Hoa Cam Industrial Park, Cam Le District, Danang City, Vietnam
  • email info@smart.vn

Hotline: 0901 140150

REVIEW & CUSTOMER SERVICE

Sự chuyên nghiệp được đánh giá như thế nào?

Sự chuyên nghiệp được đánh giá như thế nào?

Đối với cá nhân: Với tay nghề của người thợ phải trải qua trung bình 10.000 giờ làm việc chuyên môn thường xuyên, tương đương 10 năm trong nghề.

Đối tập thể nhóm làm việc: Là văn hóa, đạo đức là cá tính của tập thể đó sử dụng nguồn lực, tài sản, công nghệ và nhiệm vụ để tạo ra kết quả được đo lường cụ thể.

Điều này chúng ta thường thấy trong bất kỳ Công ty nào cũng có người giỏi, người chuyên nghiệp nhưng một số Công ty đó lại thất bại trong việc làm việc với Khách hàng của họ và họ kinh doanh thất bại, số còn lại thì thành công và bền vửng, đóng góp cho cộng đồng, xã hội và trường tồn.

Hãy nghiên cứu thêm kiến thức của chúng tôi tại nội dung Kiến thức và chia sẻ

News (smart.vn)