• địa chỉ Road 14, Hoa Cam Industrial Park, Cam Le District, Danang City, Vietnam
  • email info@smart.vn

Hotline: 0901 140150

Thái độ khi làm việc với khách hàng

08/06/2023

Kiến thức không miễn phí, hãy trân trọng điều đó 

Lời khuyên "Làm thế nào để phát triển sự nghiệp của bạn" của Donald Miller


1. Khách hàng là nguồn sống của doanh nghiệp bạn. Không có họ, bạn chẳng có gì cả. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đang mang lại giá trị và làm khách hàng hài lòng hơn mong đợi của họ.


2. Hãy nhớ rằng doanh nghiệp của bạn tồn tại là để phục vụ khách hàng chứ không phải ngược lại. Luôn đặt nhu cầu và mong muốn của họ lên hàng đầu trong mọi việc bạn làm, và bạn sẽ vững bước trên con đường xây dựng một sự nghiệp thịnh vượng, làm chủ công việc cuộc sống của bạn.

 

Chúng ta nên đặt niềm tin, sự công bằng đối xử dựa trên năng lực hành vi làm việc và kết quả tạo ra.

 

08/06/2023