• địa chỉ Road 14, Hoa Cam Industrial Park, Cam Le District, Danang City, Vietnam
  • email info@smart.vn

Hotline: 0901 140150

Vacancies Quantity Location Describe Recruitment

Quản lý kinh doanh Tư vấn thiết kế, Kiến trúc sư

02 người

Thị trường Đà Nẵng, Lương cao xây dựng trên năng lực hành vi làm việc và kết quả

Tiếp tục sự thành công của hệ thống cửa Nhật Bản JIS, Deceuninck, Rehau và tiếp theo là kỷ nguyên mới của thế hệ mới Legend Art tại triển lãm Bau - Munchen vừa qua. Chúng tôi cần tuyển: Quản lý khách àng là các Công ty tư vấn thiết kế, Kiến trúc sư 2023 Quản lý sẽ làm việc trực tiếp dưới sự điều hành của Giám đốc Kinh doanh - Marketing

Apply Now

Quản lý bán hàng các khách hàng nhà dân 2023 Thị trường Đà nẵng

1 nhân sự

Thị trường Đà Nẵng, Lương cao xây dựng trên năng lực hành vi làm việc và kết quả

Tiếp tục sự thành công của hệ thống cửa Nhật Bản, Deceuninck, Rehau và tiếp theo là kỷ nguyên mới của thế hệ mới Legend Art tại triển lãm Bau - Munchen vừa qua. Chúng tôi cần tuyển: Quản lý bán hàng các công trình nhà dân, khu vực thị trường Đà Nẵng 2023 Quản lý bán hàng nhà tư, sẽ làm việc trực tiếp dưới sự điều hành của Giám đốc Kinh doanh - Marketing

Apply Now

Thợ lành nghề

20 thợ sản xuất lắp đặt

Thị trường Đà Nẵng, Lương cao xây dựng trên năng lực hành vi làm việc và kết quả

Tiếp tục sự thành công của hệ thống cửa Nhật Bản, Deceuninck, Rehau và tiếp theo là kỷ nguyên mới của thế hệ mới Legend Art tại triển lãm Bau - Munchen vừa qua. Chúng tôi cần Bạn, chuyên gia bán hàng ngành cửa. Hãy liên hệ: 1900 2112 ; 0901 140 150 Hồ sơ qua email: info@smart.vn Smart Window Solutions - Hãy mở cánh cửa chính bạn bằng tình yêu

Apply Now