• địa chỉ Road 14, Hoa Cam Industrial Park, Cam Le District, Danang City, Vietnam
  • email info@smart.vn

Hotline: 0901 140150

L6

Get advice about this product
Product characteristics

Là loại có nhiều cánh, mở được bằng cách trượt các cánh xếp chúng trên ray

Có thể mở hoàn toàn, không gian sử dụng đạt mức tối đa, tầm nhìn mở rộng

Specifications

 

Độ dày kính: 5-12 mm 

Kính hộp: 19-24 mm 

Áp lực gió: 1600-2200 Pa 

Cách âm: 30-35 dB  

Popular size
WIDTH HEIGHT
1800 2200
2400 2300
3000 2400
3600 2500
4000 2700

(*) Các thông số này tùy thuộc vào kích thước cửa và phụ kiện Châu Âu đi kèm

CUSTOMER CARE AND WARRANTY 24/7