• địa chỉ Road 14, Hoa Cam Industrial Park, Cam Le District, Danang City, Vietnam
  • email info@smart.vn

Hotline: 0901 140150

J6

Liên hệ nhân viên kỹ thuật hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

Get advice about this product
Product characteristics

Xem chi tiết

Specifications

Xem chi tiết

Popular size
WIDTH HEIGHT
800 600
1000 800
1200 900
1400 1000
1600 1200

(*) Các thông số này tùy thuộc vào kích thước cửa và phụ kiện Châu Âu đi kèm

CUSTOMER CARE AND WARRANTY 24/7