• địa chỉ Road 14, Hoa Cam Industrial Park, Cam Le District, Danang City, Vietnam
  • email info@smart.vn

Hotline: 0901 140150

REVIEW & CUSTOMER SERVICE

Quản lý bán hàng các khách hàng nhà dân 2023 Thị trường Đà nẵng

Tiếp tục sự thành công của hệ thống cửa Nhật Bản, Deceuninck, Rehau và tiếp theo là kỷ nguyên mới của thế hệ mới Legend Art tại triển lãm Bau - Munchen vừa qua.


Chúng tôi cần tuyển: Quản lý bán hàng các công trình nhà dân, khu vực thị trường Đà Nẵng 2023

Quản lý bán hàng nhà tư, sẽ làm việc trực tiếp dưới sự điều hành của Giám đốc Kinh doanh - Marketing 

Hãy liên hệ: 1900 2112 : 0901 140 150
Hồ sơ qua email: info@smart.vn
Smart Window Solutions -  "Đất lành chim đậu"