• địa chỉ Road 14, Hoa Cam Industrial Park, Cam Le District, Danang City, Vietnam
  • email info@smart.vn

Hotline: 0901 140150

8 bài học từ tư duy "Trước tiên sắp xếp các ưu tiên"

05/06/2023

1. Những gì chúng ta tin tưởng về bản thân và mục đích của mình có tác động mạnh mẽ đến cách chúng ta sống, cách chúng ta yêu và những gì chúng ta học được.

2. Giữa cám dỗ và phản ứng, có một khoảng cách. Trong không gian đó là sức mạnh của chúng ta nằm ở lựa chọn phản ứng đối với vấn đề của chúng ta. Trong phản ứng trước vấn đề khó khăn của chúng ta nằm ở sự phát triển của chúng ta và tự do của chúng ta.

3. Điều quan trọng hơn tốc độ chúng ta đang đi là chúng ta đang hướng đến đâu.

4. Điều quan trọng không phải là ưu tiên những gì trong lịch làm việc của chúng ta, mà là sắp xếp các ưu tiên của chúng ta.

5. Đặt những thứ đầu tiên lên trước và chúng ta sẽ nhận được những thứ, thứ hai: đặt những thứ, thứ hai lên trước và chúng ta mất cả thứ, thứ nhất và thứ hai.

6. Quyết định những gì chúng ta muốn, quyết định những gì chúng ta sẵn sàng đánh đổi để có được nó. Thiết lập các ưu tiên của chúng ta và làm ngay đi.

7. Nếu có bất kỳ Bí quyết hiệu quả nào, thì đó là sự tập trung.

8. Điều chính là giữ điều chính.

Cảm ơn vì đã đọc, hãy tiếp tục theo Dõi Smart.vn

Ban Văn hóa & huấn luyện Smart Holdings

05/06/2023