• địa chỉ Road 14, Hoa Cam Industrial Park, Cam Le District, Danang City, Vietnam
  • email info@smart.vn

Hotline: 0901 140150

Tâm Trí Của Chúng Ta Hoạt Động Như Thế Nào?

08/06/2023

"Tâm trí của chúng ta hoạt động như thế nào?" của Steven Pinker:

1. Tâm trí không phải là một tờ giấy trắng, nhưng nó cũng không phải là tấm gương phản chiếu tự nhiên.

2. Tâm trí là một hệ thống phức tạp gồm các mô-đun tương tác, được thiết kế bởi quá trình chọn lọc tự nhiên để giải quyết các vấn đề mà tổ tiên tiến hóa của chúng ta phải đối mặt.

3. Tâm trí là một hệ thống tính toán thu nhận thông tin từ môi trường sống, xử lý thông tin đó và tạo ra đầu ra dưới dạng suy nghĩ, niềm tin, cảm xúc và hành động.

4. Tâm trí được định hình bởi cả gen và môi trường sống, và hiểu được sự tương tác giữa tự nhiên và sự nuôi dưỡng là rất quan trọng để hiểu cách thức hoạt động của tâm trí.

5. Cảm xúc của chúng ta không phải là những xung động phi lý làm xói mòn lý trí; chúng là những sự thích nghi đã được chọn lọc tự nhiên mài dũa để giúp chúng ta điều hướng thế giới vật chất và xã hội.

6. Ngôn ngữ không chỉ là công cụ để giao tiếp; nó là một cửa sổ nhìn vào hoạt động của tâm trí. Bằng cách nghiên cứu ngôn ngữ, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cách tâm trí xử lý thông tin và hình thành các khái niệm.

7. Tâm trí không phải là một thực thể thống nhất, đơn lẻ mà là một tập hợp các mô-đun chuyên biệt xử lý các khía cạnh khác nhau của nhận thức, chẳng hạn như nhận thức, trí nhớ, lý luận và tương tác xã hội.

8. Tâm lý học tiến hóa cung cấp một khuôn khổ để hiểu nguồn gốc và chức năng của các mô-đun tâm trí, tiết lộ mối liên hệ sâu xa giữa hành vi và quá khứ tiến hóa của chúng ta.

9. Tâm trí không phải là người tiếp nhận thông tin một cách thụ động; nó tích cực xây dựng nhận thức của chúng ta về thế giới, định hình kinh nghiệm và hướng dẫn hành động của chúng ta.

10. Hiểu cách thức hoạt động của tâm trí không chỉ là một sự theo đuổi trí tuệ; nó có ý nghĩa thiết thực đối với các lĩnh vực như giáo dục, tâm lý học và trí tuệ nhân tạo.

Cảm ơn vì đã đọc theo dõi Smart.vn

Ban Xây dựng Mạng lưới & hệ thống Smart Holdings

08/06/2023