• địa chỉ Road 14, Hoa Cam Industrial Park, Cam Le District, Danang City, Vietnam
  • email info@smart.vn

Hotline: 0901 140150

TẬP TRUNG – MANAGE YOUR MIND NOT YOUR TIME

10/05/2023

Quản lý sự tập trung, sự chú tâm của tâm trí
 
Sao nhãng và thất bại là điều không thể tránh khỏi trên con đường dẫn đến thành công. Để vượt qua chúng, chúng ta nên tập trung vào mục tiêu của mình, duy trì thái độ tích cực và kiên trì đối mặt với thử thách. Sự tập trung quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta. Không tập trung có nghĩa là không kiểm soát sự chú ý của bạn. Và không kiểm soát có nghĩa là thất vọng. Chúng ta đều biết sự thất vọng dẫn đến điều gì. Bắt đầu quản lý sự chú ý của bạn. Không phải thời gian của bạn. Không làm việc này mà tâm hồn để ở nơi khác. Nếu chúng ta chạy theo 2 con thỏ cùng lúc thì không bắt được con nào cả.
 
Hệ thống làm việc
 
Những gì chúng ta thực sự cần là một hệ thống để thực hiện công việc. Một số người né tránh các thói quen tích cực, tính hệ thống và làm việc khuôn khổ vì họ muốn có tự do. Rất tiếc đã làm một số người thất vọng, nhưng tự do là kẻ thù của chúng ta. Thực tế là, nếu bạn muốn hoàn thành công việc, bạn cần tuân theo quy tắc, tính kỹ luật.
 
Nếu chúng ta kết hợp các chiến thuật năng suất phù hợp, chúng ta sẽ có một hệ thống năng suất. Thời hạn tạo ra sự cấp bách, trách nhiệm giải trình sẽ tạo ra trách nhiệm, làm việc xen kẽ sẽ cải thiện sự tập trung của chúng ta, tập thể dục sẽ cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn, chế độ ăn uống lành mạnh cũng vậy và loại bỏ, loại bỏ phiền nhiễu sẽ loại bỏ những cám dỗ.
 
Ban văn hóa & huấn luyện Smart Holdings
10/05/2023