• địa chỉ Road 14, Hoa Cam Industrial Park, Cam Le District, Danang City, Vietnam
  • email info@smart.vn

Hotline: 0901 140150

12 LUẬT CỦA NHÂN QUẢ

29/05/2023

12 LUẬT CỦA NHÂN QUẢ

1. ĐẠI LUẬT
Những gì chúng ta đưa vào vũ trụ sẽ quay trở lại với chúng ta.

2. QUY LUẬT CỦA TẠO HÌNH
Cuộc sống không tự diễn ra, chúng ta cần phải biến nó thành hiện thực.

3. LUẬT Khiêm nhường
Người ta phải chấp nhận một cái gì đó để thay đổi nó.

4. QUY LUẬT TĂNG TRƯỞNG
Khi chúng ta thay đổi bản thân, cuộc sống của chúng ta cũng theo đó mà thay đổi.

5. LUẬT TRÁCH NHIỆM
Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những gì trong cuộc sống của chúng ta.

6. QUY LUẬT KẾT NỐI
Quá khứ, hiện tại và tương lai đều được kết nối với nhau.

7. QUY LUẬT TẬP TRUNG
Chúng ta không thể nghĩ về hai điều khác nhau cùng một lúc.

8. QUY LUẬT CHO ĐI VÀ HIẾU KHÁCH
Hành vi của chúng ta nên phù hợp với suy nghĩ và hành động của chúng ta.

9. LUẬT Ở ĐÂY VÀ BÂY GIỜ
Người ta không thể có mặt nếu họ đang nhìn về phía sau.

10. LUẬT THAY ĐỔI
Lịch sử lặp lại cho đến khi chúng ta rút ra bài học từ nó và thay đổi con đường của mình.

11. QUY LUẬT KIÊN NHẪN VÀ PHẦN THƯỞNG
Phần thưởng giá trị nhất đòi hỏi sự kiên trì.

12. ĐỊNH LUẬT Ý NGHĨA VÀ CẢM ỨNG
Phần thưởng là kết quả trực tiếp của năng lượng và nỗ lực chúng ta bỏ ra.

Cảm ơn đã đọc ??

Ban văn hóa và huấn luyện Smart Holdings

 

29/05/2023