• địa chỉ Road 14, Hoa Cam Industrial Park, Cam Le District, Danang City, Vietnam
  • email info@smart.vn

Hotline: 0901 140150

39 quy tắc thiết yếu khách hàng

02/05/2023

39 quy tắc thiết yếu để cung cấp dịch vụ của Lee Cockerell là một hướng dẫn về dịch vụ khách hàng. 

Quy tắc 1: Dịch vụ khách hàng không phải là một bộ phận, đó là một thái độ.

Quy tắc 2: Mọi khách hàng đều quan trọng.

Quy tắc 3: Tuyển dụng vì thái độ, đào tạo vì kỹ năng.

Quy tắc 4: Khách hàng không làm gián đoạn công việc của bạn; họ là lý do cho công việc của bạn.

Quy tắc 5: Hãy là một người biết lắng nghe.

Quy tắc 6: Xác định và dự đoán nhu cầu của khách hàng.

Quy tắc 7: Luôn niềm nở chào đón khách hàng.

Quy tắc 8: Thái độ của bạn quyết định trải nghiệm của khách hàng.

Quy tắc 9: Công việc của khách hàng không phải là nhớ làm ăn với bạn; công việc của bạn là nhắc nhở họ.

Quy tắc 10: Theo sát khách hàng của bạn.

Quy tắc 11: Không bao giờ nói không mà không đưa ra các lựa chọn thay thế.

Quy tắc 12: Chú ý đến các chi tiết.

Quy tắc 13: Chịu trách nhiệm.

Quy tắc 14: Giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Quy tắc 15: Trao quyền cho nhân viên của bạn đưa ra quyết định.

Quy tắc 16: Chủ động, không phản ứng.

Quy tắc 17: Xin lỗi ngay lập tức vì bất kỳ sự bất tiện nào.

Quy tắc 18: Giải quyết các mối quan tâm của khách hàng.

Quy tắc 19: Hãy trung thực.

Quy tắc 20: Quản lý kỳ vọng.

Quy tắc 21: Cung cấp hướng dẫn rõ ràng.

Quy tắc 22: Dành thời gian để hướng dẫn khách hàng của bạn.

Quy tắc 23: Đối xử với khách hàng như khách trong nhà bạn.

Quy tắc 24: Thực hiện những gì bạn hứa.

Quy tắc 25: Phấn đấu để trở nên xuất sắc.

Quy tắc 26: Có thể tìm kiếm, truy cập được 

Quy tắc 27: Đừng nói xấu đối thủ cạnh tranh của bạn.

Quy tắc 28: Đừng nói về cuộc sống cá nhân của bạn với khách hàng.

Quy tắc 29: Đáp lại mọi phản hồi của khách hàng.

Quy tắc 30: Chịu trách nhiệm về trải nghiệm của khách hàng.

Quy tắc 31: Thể hiện lòng biết ơn.

Quy tắc 32: Đối xử với nhân viên theo cách bạn muốn họ đối xử với khách hàng của bạn.

Quy tắc 33: Chăm sóc nhân viên của bạn.

Quy tắc 34: Đo lường sự hài lòng của khách hàng.

Quy tắc 35: Liên tục cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Quy tắc 36: Hãy nhất quán.

Quy tắc 37: Chú ý đến thời gian tương tác với khách hàng của bạn.

Quy tắc 38: Sẵn sàng thay đổi.

Quy tắc 39: Ăn mừng thành công của bạn.

Tóm lại, "Quy tắc khách hàng" cung cấp lời khuyên thiết thực để cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt. Bằng cách thực hiện 39 quy tắc thiết yếu được nêu trong cuốn sách, doanh nghiệp và nhân viên có thể xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt và tăng lòng trung thành của khách hàng.

Ban văn hóa & huấn luyện Smart Holdings

02/05/2023