• địa chỉ Road 14, Hoa Cam Industrial Park, Cam Le District, Danang City, Vietnam
  • email info@smart.vn

Hotline: 0901 140150

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ SMART CODE OF CONDUCT

03/06/2023

CHÚNG TÔI ÁP DỤNG BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ SMART CODE OF CONDUCT

1. Phạm vi áp dụng bộ quy tắc Smart Code of Conduct:
Mọi nhân viên của Smart Holdings Corporation phải đáp ứng các yêu cầu của Bộ Quy tắc Ứng xử. Việc không tuân thủ Quy tắc có thể dẫn đến các biện pháp kỷ luật và hậu quả pháp lý.

 

2. Các quy định

Chúng tôi tuân thủ các giá trị như sự trung thực, liêm chính và phẩm giá con người. Các quy định, pháp luật, điều kiện làm việc, cạnh tranh công bằng, ngăn ngừa hối lộ, biển thủ tài sản cũng như bảo vệ và công nhận tài sản trí tuệ.

 

3. Đạo đức kinh doanh và uy tín của công ty
Tất cả nhân viên cam kết hành động có trách nhiệm và đạo đức trong các giao dịch bán hàng, mua hàng đầu vào, chi tiêu mua sắm hàng ngày với khách hàng, nhà cung cấp, đồng nghiệp và tất cả các bên liên quan khác. Tất cả nhân viên Smart Holdings đều là những đại sứ góp phần tạo nên danh tiếng của công ty Smart Window Solutions.

 

4. Giao dịch với bên thứ ba
4.1 Đối tác kinh doanh và Chủ đầu tư

Các hoạt động kinh doanh của Smart Holdings dựa trên các giá trị phổ quát về sự công bằng và trung thực. Chúng ta đáng tin cậy trong giao dịch với các đối tác kinh doanh (Tổng thầu, Kiến trúc sư, Kỹ sư, Giám sát, Quản lý dự án) và chủ đầu tư và duy trì tính trung lập.

4.2. Bí mật thương mại

Tất cả các bí mật thương mại phải được xử lý bảo mật. Chúng không được truyền đạt công khai hoặc chuyển cho bên thứ ba (trừ khi có chỉ thị cụ thể). Quy định này sẽ tiếp tục áp dụng cho nhân viên sau khi họ kết thúc hợp đồng làm việc với công ty chúng tôi.

4.3 Cấp và nhận lợi ích và quà tặng

Những người đại diện cho Smart Holdings không được sử dụng vị trí chính thức của mình để trực tiếp hoặc gián tiếp hứa hẹn, chấp nhận hoặc yêu cầu các lợi ích một cách trái phép (ví dụ: quà tặng bằng tiền hoặc các lợi ích khác). Điều này cũng áp dụng cho các hợp đồng của Smart Holdings với các cố vấn, trung gian hoặc đại lý.

Được phép tặng và nhận quà tặng kinh doanh có giá trị nhỏ, miễn là chúng không làm phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào. Khi tặng quà là một vấn đề lịch sự ở một nghi lễ truyền thống, văn hóa thì phải đảm bảo rằng không có nghĩa vụ nào phát sinh từ đó và luật pháp và quy định được tuân thủ.

Nếu nghi ngờ, hãy liên hệ với tổng đài Smart Holdings hoặc người quản lý trực tiếp của bạn.

 

5. Tương tác với nhân viên và đồng nghiệp

5.1 Quyền và trách nhiệm của người lao động: Quyết định nhân sự được đưa ra trên cơ sở năng lực, thành tích và các kỹ năng cần thiết. Nhân viên không được suy nghĩ hùa theo tham gia hoặc phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào. Không thể cá nhân suy nghĩ thông minh mà tập thể thì suy nghĩ ngu dốt được.

Tất cả nhân viên có quyền:

- Đối xử công bằng, lịch sự và tôn trọng
- Mọi người bình đẳng, cơ hội bình đẳng
- Tôn trọng phẩm giá cá nhân, sự đa dạng về cá tính và sở thích riêng tư và quyền riêng tư

 

Tất cả nhân viên có nghĩa vụ:

Luôn trong trạng thái hợp tác khách quan, có mục đích và dựa trên quan hệ đối tác có qua có lại, đôi bên cùng có lợi. Thể hiện sự cởi mở, tôn trọng và trung thực, làm việc tận tâm. Đóng góp cho một môi trường làm việc tích cực. Tuân thủ các nguyên tắc của Bộ quy tắc ứng xử

5.2 Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên

Tất cả các địa điểm làm việc của Smart Holdings đều tuân theo các tiêu chuẩn và các yêu cầu tuân thủ để đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cần thiết. Nhân viên phải thực hiện cẩn thận khi sử dụng, vận hành các thiết bị và liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của chính mình.

5.3 Trách nhiệm cụ thể của quản lý cấp cao

Người quản lý có năng lực giỏi, và hành động của họ phải công bằng, gương mẫu và cao đẹp. Các nhà quản lý cấp cao tích cực và nghiêm túc theo đuổi các mục tiêu của công ty đã đề ra. Ngoài ra, họ có các trách nhiệm sau đây để:

 

- Xem xét hợp lý các kỹ năng và sở thích của nhân viên
- Thông báo cho nhân viên của họ về các vấn đề quan trọng một cách kịp thời và đầy đủ chi tiết
- Phân công nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng
- Tăng cường sự gắn kết và đoàn kết của nhân viên với công ty
- Thúc đẩy mối quan hệ tin cậy với các đối tác kinh doanh và nhân viên

- Không thiên vị, thành kiến, cảm tính với những nhân viên (Vấn đề chưa tốt nằm ở cách làm việc, chứ không phải ở con người sai"
- Thử thách và hỗ trợ nhân viên trên cơ sở cá nhân và đánh giá hiệu suất của họ một cách công bằng và theo dõi thường xuyên
- Đối xử với tất cả nhân viên một cách công bằng và khách quan

 

5.4 Tiền lương và thời gian làm việc

Các khía cạnh quan trọng của điều kiện làm việc tại Smart Holdings:

Trước khi ký kết hợp đồng lao động, người lao động phải được thông báo bằng văn bản về các điều khoản của hợp đồng và tiền lương của họ
Giờ làm việc phải tuân thủ luật pháp hiện hành. Làm thêm giờ phải được thực hiện trong khuôn khổ tuân thủ pháp luật và do đó phải được yêu cầu và phê duyệt.

Lương bổng phải công bằng và hợp lý, điều kiện làm việc phải sạch sẽ, ngăn nắp và an toàn. Công việc hiệu quả, doanh thu tăng, lợi nhuận tăng hàng tháng thì lương, các phụ cấp cũng tăng theo.  

 

6. Tính bền vững và bảo vệ môi trường

6.1 Thông lệ kinh doanh bền vững

Thực tiễn kinh doanh bền vững là đáp ứng trách nhiệm của chúng ta đối với xã hội, nhân viên, khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng ta liên quan đến các khía cạnh kinh tế, sinh thái và xã hội. Trọng tâm của chúng tôi là bảo tồn tài nguyên và đổi mới các sản phẩm và quy trình thân thiện với môi trường. Tất cả các địa điểm của Smart Holdings đều tuân thủ cả nguyên tắc nội bộ và yêu cầu pháp lý.

6.2 Xử lý hóa chất

Khi xử lý các chất độc hại, tất cả các luật và quy định áp dụng cho việc mua, lưu trữ, xử lý và vận chuyển hóa chất phải được tuân thủ. Nhân viên mua, lưu trữ, vận chuyển và sử dụng hóa chất phải được đào tạo phù hợp. Các hóa chất phải được lưu trữ, xử lý và vận chuyển theo cách sao cho tránh được các tác động gây ô nhiễm và loại trừ mọi nguy cơ bắt lửa hoặc nổ.

6.3 Chất thải nguy hại và không nguy hại

Khi xử lý, lưu trữ, vận chuyển, tái chế và thải bỏ chất thải nguy hại và không nguy hại, phải đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và xuất trình tất cả các giấy phép và phê duyệt cần thiết. Chất thải phải được lưu trữ, xử lý và vận chuyển theo cách loại trừ mọi ô nhiễm không khí, đất hoặc nước và mọi rủi ro đối với sức khỏe và sự an toàn của nhân viên.

6.4 Phòng cháy chữa cháy

Tất cả các địa điểm của Smart Holdings phải đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định theo luật định và các quy định ràng buộc pháp lý khác liên quan đến phòng cháy chữa cháy, báo cáo và kiểm tra của các cơ quan có liên quan.

7. Xử lý tài sản công ty

7.1 Phần mềm, e-mail, internet

Phần mềm được sử dụng bởi các công ty của Smart Holdings được bảo vệ bởi bản quyền. Phải tuân thủ các luật hiện hành khi sử dụng và sao chép phần mềm máy tính. Internet chỉ được sử dụng cho mục đích kinh doanh.

7.2 Sử dụng tài sản của công ty

Các công cụ, thiết bị và vật liệu do Smart Holdings cung cấp phải được xử lý cẩn thận một cách hiệu quả và phù hợp. Các công cụ và thiết bị không được sử dụng cho mục đích cá nhân, trừ khi được cho phép trong các trường hợp cá nhân cụ thể hoặc theo thỏa thuận của công ty.

7.3 Gian lận, trộm cắp và biển thủ

Việc biển thủ tài sản của Smart Holdings là không được phép trong bất kỳ trường hợp nào và sẽ dẫn đến hành động kỷ luật và pháp lý.

7.4 Xử lý thông tin

Vì lợi ích duy trì hình ảnh đáng tin cậy và tích cực cho công ty, tất cả thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài của Smart Holdings phải trung thực và đúng sự thật. Việc phát hành các thông cáo báo chí liên quan đến công ty luôn cần có sự chấp thuận trước của Bộ phận Hành chính Quản trị Công ty. Thông tin nội bộ của công ty, chẳng hạn như bí mật thương mại và kinh doanh, thông tin khách hàng, công trình dự án, bản vẽ, báo giá, hồ sơ thầu, kế toán, công nghệ, phương pháp sản xuất,... được ủy thác hoặc cho phép nhân viên có thể truy cập liên quan đến công việc của họ, không được chuyển cho bên thứ ba vào bất kỳ lúc nào.

 

Việc xử lý bí mật các vấn đề nội bộ và thông tin nhạy cảm là điều cần thiết cho vị thế cạnh tranh liên tục của Smart Holdings. Nghĩa vụ duy trì tính bảo mật sẽ tiếp tục được áp dụng sau thời gian làm việc với công ty. Các điều khoản có liên quan trong Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu của Smart Holdings cũng sẽ được áp dụng. Smart Holdings tuân thủ tất cả các nghĩa vụ đối với bên thứ ba liên quan đến các vấn đề bí mật và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu theo luật định có liên quan.

7.5 Ảnh hưởng đến các thỏa thuận hiện tại của công ty

Các thỏa thuận hiện tại khác nếu có với các Bộ phận, phòng ban Công ty sẽ không bị ảnh hưởng bởi Bộ Quy tắc Ứng xử này.

8. Văn phòng kiểm tra, Giám sát

Nhân viên của Smart Holdings phát hiện hoặc nghi ngờ nghiêm trọng bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với Quy tắc ứng xử này có thể chuyển những vấn đề đó tới Chị Như Quỳnh được nêu dưới đây, nếu cần với sự hỗ trợ:

Chị Như Quỳnh
Kiểm tra, Giám sát nội bộ, Quản lý Rủi ro & Tuân thủ Smart Holdings
email: quynh.luu@smart.vn
ĐT: 0901 140 150

 

03/06/2023