• địa chỉ Road 14, Hoa Cam Industrial Park, Cam Le District, Danang City, Vietnam
  • email info@smart.vn

Hotline: 0901 140150

NHÂN VIÊN MANG NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC LÀ KHO BÁU CỦA CÔNG TY

01/03/2023

NGƯỜI MANG NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC CÓ  ẢNH HƯỞNG LỚN THẾ NÀO?

Tất cả các tổ chức đều có những người mang lại sự thay đổi nhưng có thể đã bị “bỏ phí” do họ chỉ có một mình. Họ có thể là những nhân tố rải rác trong tổ chức với tính cách chín chắn, có mục đích rõ ràng và lạc quan. Họ thường là người có khả năng truyền cảm hứng cho người khác một cách tự nhiên, luôn cởi mở và sẵn sàng hành động. Khi được nhờ cậy, họ có thể từng bước hỗ trợ thay đổi văn hóa bằng sự phủ sóng và được tin tưởng của mình. 

Một ví dụ nhận biết nữa của những nhân tố này chính là việc sẵn sàng nói sự thật, công khai thách thức những điều cố hữu. Nhưng nếu chỉ có một mình, họ dễ bị “hòa tan” và không đóng góp được nhiều. Nếu như một tổ chức có thể xây dựng được “mạng lưới” gồm những người như trên, thì chắc chắn tổ chức đó sẽ đạt được những kết quả ấn tượng. 

Trên thực tế đã có một mạng lưới như vậy, được tập hợp như một “agency tích cực” và đi tới nhiều nơi như Prudential Retirement, Kelly Services và DTE Energy. Bộ phận nhân sự của các tổ chức này đã cảm thấy không còn đơn độc khi có mạng lưới này làm việc cùng. Thậm chí đã có những ghi nhận cho thấy mạng lưới đó còn ảnh hưởng tới cả tình hình tài chính khi mà họ giúp đội nhóm trong công ty “bung lụa” những năng lực tiềm ẩn bấy lâu. 

Hãy trân trọng những nhân tố mang năng lượng tích cực này hoặc chính bạn có thể trở thành một trong số họ.

Theo Harvard review 

01/03/2023